.

دوره های آموزشی

ما تمام تلاش خود را برای ارتقای دانش فنی کاربران لابراتوار و همچنین استفاده بهینه از ماشین های لابراتواری به منظور گسترش دانش لابراتواری در افغانستان انجام می دهیم

خدمات آموزشی ما شامل دوره های آموزشی در خصوص سرفصل های کاربردی لابراتواری است که به صورت سمینارهای آنلاین و کلاس های حضوری برگزار می شود

:در این راستا دوره های آموزشی طبق برنامه زمانی زیر قابل ارائه می باشد

تاریخ ظرفیت آنلاین حضوری دوره های آموزشی
3/14/2022 20 * آموزش آماده سازی نمونه در صنایع فلزی و معدنی
4/19/2022 15 * آموزش آماده سازی نمونه در صنایع غذایی
6/12/2022 10 * کاربری دستگاه کروماتوگرافی گازی و تحلیل نتایج آنالیزهای کروماتوگرافی گازی
3/11/2023 10 * HPLC اصول کاربری ماشین های کروماتوگرافی مایع از جمله کروماتوگرافی یونی و
7/18/2023 15 * ISO/IEC 17025 مبانی، الزامات و مستندات سازی بر اساس استاندارد
1/29/2023 20 * ISO/IEC 17025 چکینگ داخلی بر اساس استاندارد
8/3/2022 10 * اصول کاربری و تحلیل نتایج دستگاه جذب اتمی
5/13/2023 15 * دستورالعمل و محاسبات برای تهیه نمونه های استاندارد در تکنیک های مختلف لابراتواری
9/21/2022 15 * تکنیک های جداسازی در لابراتوار با دستگاه های مرتبط
8/24/2023 10 * جداسازی و آنالیز باقی مانده آفت کش ها در مواد غذایی
6/2/2023 10 * آنالیز روغن – پارامترها و روش های تست استاندارد و تجهیزات لابراتواری مرتبط
2/16/2022 10 * تجزیه و تحلیل روش های آزمون پارامترهای شیمیایی در نمونه های آب و فاضلاب
4/22/2023 10 * PAHآنالیز تخصصی نمونه های آب شامل کروماتوگرافی یونی و اندازه گیری
5/26/2022 20 * مبانی و اصول آماده سازی محیط کشت برای آزمایشات میکروبیولوژی
9/19/2022 20 * برنامه ریزی و اجرا برای بازدیدهای دوره ای و نگهداری ماشین های لابراتواری
7/1/2023 15 * محاسبات آماری برای کنترل کیفیت نتایج لابراتواری
.برای ثبت نام در این دوره ها خواهشمند است از طریق ایمیل و یا تماس با کمپانی اقدام فرمایید
پیش ثبت نام و تماس
training@afghanlabs.com  +93-793061643
 
 در صورتی که نیازمند به دوره های آموزشی ویژه ای هستید که در لیست و تقویم آموزشی ما وجود ندارد می توانید با کارشناسان ما موضوع را در میان بگذارید تا به طور ویژه دوره آموزشی مورد نیاز شما را برنامه ریزی و اجرا نمایند

همیشه وب سایت ما را بررسی کنید زیرا تقویم آموزشی ما در حال به روز رسانی است و دوره های جدید اضافه می شود

همچنین می توانید اطلاعات تماس خود را برای ما ایمیل کنید تا اطلاع رسانی به شما از این طریق انجام گیرد*